header
Novák István hallgatói pályadíj PDF Print E-mail
There are no translations available.


Az SZTE Farmakognóziai Intézete kérésére a “Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány”, magát megnevezni nem kívánó adományozó megbízásából, pályadíjat ír ki néhai Dr. Novák István, az egyetem volt tanszékvezető egyetemi tanárának, a Gyógynövény- és Drogismereti Intézet egykori igazgatójának emlékére.

A felajánlott összegből évenként egy alkalommal részesül jutalomdíjban az Egyetem, vagy más magyar valamint a határainkon túl működő társegyetem 2-4 hallgatója sikeres pályázat alapján.

A Novák István hallgatói pályadíj a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán (kivételes esetben a Gyógyszerésztudományi Karral együttműködve, az Egyetem Általános Orvostudományi Karán, Természettudományi Karán, valamint a határainkon túl működő társegyetemeken) tanuló és végzett magyar hallgatók szakmai fejlődését hivatott segíteni. A pályadíj kizárólagosan az alábbi szakterületeken végzett színvonalas kutatómunka támogatása és szakirodalmat feldolgozó pályamunkák jutalmazására szolgál:

  1. Gyógynövények kísérletes kutatása, terápiás alkalmazásuk szakmai értelmezésének előmozdítására írott pályamunka (hallgatói diákköri pályamunka, diplomamunka, stb.) formájában,
  2. Hazai tudományos konferencián, Tudományos Diákköri Konferencián a fenti tárgykörben bemutatott előadás,
  3. Színvonalas szakmai ismeretterjesztő, a fenti tárgykörben írott közlemény(ek), vagy egyéb (pl. elektronikus), az előbbi célnak megfelelő ismeretterjesztő anyag,
  4. Kábítószerek, dependenciát okozó gyógyszerek kutatását, színvonalas ismeretterjesztő munkát bemutató írott, illetve szakmai fórumon bemutatott egyéb anyag.


A pályázat benyújtásához kérjük mellékelni: a., c., d. pontok esetében a pályamunkát vagy a dolgozatot (közlemény, vagy annak közlésre való elfogadásának igazolását), b. esetében a előadás-kivonatot és a Konferencia szervezőinek az előadás elfogadásáról szóló igazolását, kutatómunka végzésének támogatása esetén az SZTE Farmakognóziai Intézet igazgatójának fogadónyilatkozatát.

A pályázatokat a Gyógyszerésztudományi Kar “Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztéséért Alapítvány” címére kell benyújtani. További részletekről tájékoztatást ad Dr. Hajdú Zsuzsanna egyetemi docens, SZTE Farmakognóziai Intézet, tel: 62-546458, e-mail hajdu(at)pharm.u-szeged.hu.

A Novák István hallgatói pályadíj eddigi díjazottjai:

2017.

Kerekes Diána
Furokumarinok, mint az édeskömény potenciálisan toxikus összetevője

Pálúr Palóma Kíra
Édeskömény tartalmú készítmények esztragol tartalmának meghatározása

2013.

Kovács Bernadett
A Capsicum annuum kémiája és farmakológiája

Tislér Zsófia
Terápiában használt árnika fajok összehasonlító farmakognóziai vizsgálata

Zomborszki Zoltán Péter
Polifenol tartalmú készítmények vizsgálata


2012.

Domonkos Veronika
Új szintetikus drogok – egy új kihívás

Kisjós Dávid
Salvia fajok illóolajának összehasonlító vizsgálata

Nádasdi Zsófia
Az Euphorbia falcata diterpénjeinek izolálása és szerkezetvizsgálata

 

2011.

Bognár Júlia
A szója és készítményeinek alkalmazása a modern fitoterápiában

Kúsz Norbert
Allergiás tünetek kezelésére alkalmazott növényi kivonat hatásának értékelése in vivo gyulladásos modelleken

Varga Judit
A HPLC szerepe az ekdiszteroidok tisztításában


2010.

Roza Orsolya
Hoodia gordonii - Sok ígéret, kevés bizonyíték

 

2009.

Dankó Balázs
Helleborus odorus (illatos hunyor) tartalomanyagainak vizsgálata

Farkas Katalin
Az Euphorbia mongolica diterpénjeinek izolálása, szerkezetvizsgálata és farmakológiai értékelése

Hajdu Zsanett
Forbolészterek izolálása az Euphorbia grandicornisból

Jurgovics Edina
A Peralgonium sidoides útja a dél-afrikai népgyógyászattól a modern fitoterápiáig

 

2008.

Asztalos Brigitta
Az ibogain – egy ígéretes molekula a kábítószerfüggőség kezelésében

Lovász Norbert
Nem szénhidráttípusú édes ízű természetes anyagok

Veres Adrienn
A Boswellia serrata kémiája és gyógyászati felhasználása

Vönekiné Sódar Andrea
Hazánkban honos vagy meghonosítható illóolajos Salvia fajok értékelése


2007.

Hajagos-Tóth Judit
Az Evodia hupehesis furokumarinjai, mint potenciális HIV-ellenes hatású vegyületek

Hajdu Zsanett
A bolíviai Porvenir településén alkalmazott gyógynövények etnofarmakológiai értékelése

Nagy Róbert
Artemisia fajok fitokémiai és farmakológiai vizsgálata

Németh Ákos
Jelentősebb ekdiszteroid-tartalmú növények a népgyógyászatban


2006.

Kiss Kinga Gréta
A Geranium robertianum L. farmakognóziai vizsgálata

Szabó Judit
Felső-Háromszéken gyűjtött Vaccinium myrtillus L. és Vaccinium vitis-idaea L. hatóanyagainak összehasonlító vizsgálata

 

2005. február

Borcsa Botond
Az Aconitum anthora L. diterpénalkaloidjainak vizsgálata

Csapi Bence
A gyógynövényalapú gyógyszerek és gyógytermékek értékelése a Hypericum perforatum példáján

Kovács Adriána
Citotoxikus hatású fenantrének a Tamus communis-ból

Liktor-Busa Erika
Terápiás szempontból ígéretes ekdiszteroidok izolálása a Serratula wolffii-ből

Tari Judit
Kedvező hatású gyógynövény-készítmények besorolása és engedélyezésük követelményei

 

2004.

Ady Berta
A Stachys fajok irodalmi áttekintése

Bodor Zsófia
Az életforma és a hatóanyag-produkció összefüggései a szöszös ökörfarkkóró esetében

Gimpl Anita
A mezei zsurló gyűjtése és termesztésbe vonása

Léber Petra
Iridoidok izolálása a Stachys palustrisból

Löffler Boglárka
A Consolida orientalis (Gay) Schrödinger diterpén alkaloidjainak izolálása és szerkezetvizsgálata

Pécsi Mónika
Salvia fajok kinoidális diterpénjeinek mennyiségi meghatározása


2003.

Bicsák Izabella
A Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. kémiája és farmakológiája

Mészáros Andrea
Serratula fajok fitokémiaii elemzése – A Serratula wolffii antioxidáns flavonoidjai

 

2002.

Bokor Dóra
Uncaria fajok kémiája és farmakológiája

Csupor Dezső
Az Euphorbia platyphyllos diterpénjeinek izolálása, szerkezetvizsgálata és farmakológiai értékelése

Dr. Czigle Szilvia
A közönséges jezsámen hatóanyagainak jellemzése

Engi Zita
Antioxidáns növények és tartalomanyagaik

Tóth Enikő
Salvia fajok illóolajtartalmának vizsgálata GC, valamint GC/MS módszerekkel


2001.

Berta László
Diterpenoidok izolálása az Euphorbia peplus-ból

Hunyadi Attila
Serratula fajok antioxidáns hatása, a Serratula coronata L. hatóanyagai

Kalo Anna
20-hidroxiekdizon tartalom változásának követése a Silene onites fejlődése során


2000.

Ádám Mária
Az efedrin kettős arculata

Csedő Zoltán
Gyógynövények gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító hatásának tanulmányozása

Csinálos Krisztina
A Farmakognóziai Intézet története

Jakab Béla
A Szejke-fürdők ásványvízforrások ICP-AES és GC/MS vizsgálata

Lendvai Dénes
A metkatinon, mint illegális stimuláns

Szabó Ákos
Újabb ismeretek az Ephedra nemzetségről és alkaloidjairól

Last Updated on Friday, 24 November 2017 18:40