header
A Farmakognóziai Intézet Küldetésnyilatkozata PDF Nyomtatás E-mail

 

A Szegedi Tudományegyetem Farmakognóziai Intézete a Gyógynövény- és drogismeret (Farmakognózia) egyik kutatási és egyetemi szintű oktatási központja. Feladatának tekinti botanikai, gyógynövényismereti és fitoterápiás ismeretek oktatását elsősorban gyógyszerészhallgatók számára, valamint tudományos kutatások folytatását a farmakognózia területén. Az Intézet oktatási tevékenységet folytat az egészségügyi felsőoktatás más szakain is, és szerepet vállal a „Gyógyszertudományok” c. doktori képzésben, a szakgyógyszerész-képzésben és a gyógyszerész-továbbképzésben.

A Farmakognózia a gyógyszerészeti tudományok egyik alapdiszciplinája, a szó a görög pharmakon (gyógyszer) és gig nosco (megismerek) szavakból származik. Ma azt a multidiszciplináris tudományterület jelenti, amely biológiai eredetű (növényi, állati szervezetből származó vagy mikrobiológiai fermentációval előállított), gyógyászati célra alkalmazott anyagok tanulmányozásával foglalkozik. Magában foglalja a növényi-, állati- és mikrobiális eredetű drogokra és az ezekben előforduló anyagokra vonatkozó biológiai (morfológia, anatómia, stb.), kémiai (fitokémia, fitoanalitikai) és terápiás (etnofarmakológia, fitomedicina) ismereteket.

A Szegedi Tudományegyetem földrajzi elhelyezkedéséből adódóan a hazai és a környező országok egyetemeivel, kutatóintézeteivel regionális kapcsolatot tart fenn, más európai országok intézményeivel is hatékony nemzetközi együttműködést folytat és törekszik a nemzetközi kapcsolatok bővítésére. Az Intézet munkatársai aktívan részt vesznek a hazai és nemzetközi tudományos életben, tevőlegesen járulnak hozzá a farmakognózia és rokon tudományterületek fejlődéséhez.

Módosítás dátuma: 2011. április 05. kedd, 13:10